DIŞ İLİŞKİLER VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Kutsal TURHAN

Sekreter: Dr. Uğur TEMEL

Üye: Dr. Nilay ÇAVUŞOĞLU YALÇIN

Üye: Dr. Levent CANSEVER

Üye: Dr. Muhammet Reha ÇELİK

———————————————————–

Yedek Üye: Dr. Ulaş KUMBASAR

Yedek Üye: Dr. Serkan KAYA

Yedek Üye: Dr. Mehmet ÜNAL

PROJELER

2016 yılı içerisinde Malatya’da “Göğüs Cerrahisinde Yenilikler” isimli bir toplantı planlanmaktadır.

ETKİNLİKLER