MİNİMAL İNVAZİF GİRİŞİMLER ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Akif Turna

Sekreter: Dr. Reha Çelik

Üye: Dr. Levent Alpay

Üye: Dr. Tunç Laçin

Üye: Dr. Ezgi Cesur

———————————-

Yedek Üye: Dr. Mithat Fazlıoğlu

Yedek Üye: Dr. Serkan Bayram

Yedek Üye: Dr. Kadir Özer

PROJELER

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanlığına

2015 kongresinde Minimal invaziv cerrahi çalışma grubu başkanlığına şeçildikten sonra aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Minimal invaziv cerrahi nin tanımlanması
2. Türkiyede göğüs cerrahları hangi cerrahi prosedürleri minimal invaziv olarak yapılmaktadır. Bu durumun tespiti için elektronik posta yolu ile mesaj atılması
3. Minimal İnvaziv cerrahi ile ilgili konular hakkında el kitabı çıkarılması
4. Göğüs duvarı deformiteleri ile ilgili Sempozyum ve/veya Workshop düzenlenmesi
5. Önümüzdeki yıllarda düzenlenecek kongre yada sempozyumlara konu ve konuşmacıların tesbiti

Yukarıda belirlenen konular üzerinden çalışma grubu ile telefon yada elektronik ortamda konuşmalar yapıldı. Medeniyet Üniversitesi Göğüs cerrahisi A.D öğretim Üyesi Prof. Dr T. Şevval Eren ile mayıs sonu Haziran başında Göğüs deformiteleri Sempozyumu için görüşmeler devam etmektedir.

Saygılarımla

Prof. Dr. Mehmet Bilgin

ETKİNLİKLER