ÖZOFAGUS ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Ayşen TASLAK ŞENGÜL

Sekreter: Dr. Murat ÖZKAN

Üye: Dr. Abdullah ERDOĞAN

Üye: Dr. Serdar HAN

Üye: Dr. Fuat SAYIR

———————————————————–

Yedek Üye: Dr. Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK

Yedek Üye: Dr. Abidin ŞEHİTOĞULLARI

Yedek Üye: Dr. İsmail DAL

PROJELER

ETKİNLİKLER