TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU VE DİĞER KURULLAR

Başkan
Prof. Dr. Levent Elbeyli

Genel Sekreter
Prof. Dr. Berkant Özpolat

Mali Sekreter
Doç. Dr. Ertan Aydın

Yönetim kurulu üyeleri
Prof. Dr. Hakan Kutlay
Prof. Dr. Salih Topçu
Doç. Dr. Celalettin Kocatürk
Doç. Dr. Korkut Bostancı
Doç. Dr. Ali Kılıçgün
Doç. Dr. Özgür Samancılar

Yönetim kurulu – Yedek üyeleri
Doç. Dr. Cabir Yüksel
Doç. Dr. Volkan Baysungur
Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan
Doç. Dr. Suat Gezer
Doç. Dr. Koray Aydoğdu

Denetleme kurulu- Asil üyeleri
Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır
Doç. Dr. Göktürk Fındık
Doç. Dr. Ali Çelik

Denetleme kurulu – Yedek üyeleri
Prof. Dr. Serdar Han
Prof. Dr. Koray Dural
Prof. Dr. Cumhur Sivrikoz

Onur kurulu üyeleri
Prof. Dr. İlker Ökten
Prof. Dr. Şevket Kavukçu
Prof. Dr. Ünal Sakıncı
Prof. Dr. Bülent Arman
Prof. Dr. Onur Genç