Dış İlişkiler ve Strateji Geliştirme Çalışma Grubu

DIŞ İLİŞKİLER VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan:  Dr. Uğur Temel

Sekreter:  Dr. Sevinç Çıtak

Üye: Dr. Levent Cansever

Üye: Dr. Sedat Ziyade

Üye: Dr. O. Cemil Akdemir

Üye: Dr. Nilay Çavuşoğlu

Üye: Dr. Seray Hazer

Üye: Dr. Mehmet Ünal

Üye: Dr. Serdar Evman

Üye: Dr. Ulaş Kumbasar

Üye: Dr. N.Gül Temel

Üye: Dr. Aslı Gül Temel

Üye: Dr. Serkan Kaya

———————————————————–

TGCD

Uzman temsilcisi: Dr. Bülent Yenigün

Asistan temsilcisi: Dr. Melike Ülker

PROJELER

2016 yılı içerisinde Malatya’da “Göğüs Cerrahisinde Yenilikler” isimli bir toplantı planlanmaktadır.

ETKİNLİKLER