İzmir

Başkan
Dr. Ali Özdil

Sekreter
Dr. T. İlker Akçam

Mali Sekreter
Dr. Onur Akçay

Üyeler
Dr. Ozan Usluer
Dr. Önder Kavurmacı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Dr. Ayşe Gül Ergönül
Dr. İlknur Ulugün
Dr. Şaban Ünsal
Dr. Sinem Cantay
Dr. Ertekin Tepe

Denetim Kurulu Asil Üyeleri
Dr. Özgür Samancılar
Dr. Banu Yoldaş
Dr. Volkan Karaçam

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Dr. Aydın Şanlı
Dr. Kenan Can Ceylan
Dr. Elif Duman