Plevra Hastalıkları Çalışma Grubu

PLEVRA HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Ekber Şahin

Sekreter: Dr. Özgür Katrancıoğlu

Üye: Dr. Aysun Kosif

Üye: Dr. Serkan Yazgan

Üye: Dr. Serpil Sevinç

————————————————————-

Yedek Üye: Dr. İlteriş Türk

Yedek Üye: Dr. Fatmagül Demir

Yedek Üye: Dr. Hatice Eryiğit Ünaldı