Plevra Hastalıkları Çalışma Grubu

PLEVRA HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Ekber Şahin

Sekreter: Dr. Ahmet Bülent Kargı

Üye: Dr. Serkan Yazkan

Üye: Dr. Aysun Kosif

Üye: Dr. Özgür Katrancıoğlu

————————————————————-

Yedek Üye: Dr. Salih Çokpınar

Yedek Üye: Dr. Figen Türk

Yedek Üye: Dr. Ayten Güner Akbıyık