AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Ilgaz DOĞUSOY

Sekreter: Dr. Turgut IŞITMANGİL

Üye: Dr. Korkut BOSTANCI

Üye: Dr. Cabir YÜKSEL

Üye: Dr. Bülent AYDEMİR

—————————————————————————-

Yedek Üye: Dr. Burçin ÇELİK

Yedek Üye: Dr. Serkan ENÖN

Yedek Üye: Dr. Akif TURNA

PROJELER

ETKİNLİKLER

Fotoğraflar