Hava Yolu Çalışma Grubu

HAVA YOLU ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Abdullah İrfan TAŞTEPE

Sekreter: Dr. Ali ÇELİK

Üye: Sina ERCAN

Üye: Dr. Funda İNCEKARA

Üye: Dr. Muhammet SAYAN