Yönetim Kurulu ve Diğer Kurullar

Başkan
Dr. Hakan Kutlay

Genel Sekreter
Dr. Berkant Özpolat

Mali Sekreter
Dr. Ekber Şahin

Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Ali Kılıçgün
Dr. Korkut Bostancı
Dr. Özgür Samancılar
Dr. Erkmen Gülhan
Dr. Serda Kanbur Metin
Dr. Berker Özkan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Dr. Kuthan Kavaklı
Dr. Erkan Dikmen
Dr. Bayram Metin
Dr. Ersin Sapmaz
Dr. Yücel Akkaş

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
Dr. Ertan Aydın
Dr. Bülent Koçer
Dr. Ali Çelik

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Dr. Koray Dural
Dr. Serkan Enön
Dr. Alper Gözübüyük

Onur Kurulu Üyeleri
Dr. İlker Ökten
Dr. Şevket Kavukçu
Dr. Onur Genç
Dr. Atilla Gürses
Dr. Levent Elbeyli