Yönetim Kurulu ve Diğer Kurullar

Başkan
Dr. Ilgaz Doğusoy

Genel Sekreter
Dr. Atilla Eroğlu

Mali Sekreter
Dr. Ahmet Feridun Işık

Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Mehmet Oğuz Köksel
Dr. Serkan Enön
Dr. Levent Cansever
Dr. Ozan Usluer
Dr. Berker Özkan
Dr. Volkan Karaçam

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri
Dr. Ertan Aydın
Dr. Bülent Mustafa Yenigün
Dr. Ali Çelik

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Onur Kurulu Üyeleri
Dr. İlker Ökten
Dr. Şevket Kavukçu
Dr. Onur Genç
Dr. Atilla Gürses
Dr. Levent Elbeyli