Tarihçe

Göğüs Cerrahisi, ülkemizde ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmesine rağmen, ayrı bir göğüs cerrahisi derneği yoktu. Ayrı bir göğüs cerrahisi derneğine ihtiyacın artmasıyla paralel olarak, 1997 yılında göğüs cerrahlarının asıl derneği olarak kuruluş çalışmaları başladı. 1998 yılında Göğüs Cerrahisi Derneği adıyla kuruluşu tamamlanan derneğin genel merkezi Ankara olarak kabul edildi. İlk yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılarak hizmete giren derneğin adı daha sonra Türk Göğüs Cerrahisi Derneği olarak değiştirildi. Başlangıçta 7 kişi olarak belirlenen Yönetim Kurulu 9 kişiye çıkartılmak suretiyle, Ankara, İstanbul ve diğer illerde bulunan göğüs cerrahlarının üçer kişi ile temsili sağlandı.