Akciğer Kanseri Çalışma Grubu

AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Burçin Çelik

Sekreter: Dr. Berk Çimenoğlu

Üye: Dr. Oğuz Köksel

Üye: Dr. Hakkı Ulutaş

Üye: Dr. Ahmet Üçvet

—————————————————————————-

Yedek Üye: Dr. Ali Çelik

Yedek Üye: Dr. Mesut Melih Özercan

Yedek Üye: Dr. Mehmet Ağar