Akciğer Kanseri Çalışma Grubu

AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Turgut Işıtmangil

Sekreter: Dr. Burçin Çelik

Üye: Dr. Güven Sadi Sunam

Üye: Dr. Refik Ülkü

Üye: Dr. Korkut Bostancı

—————————————————————————-

Yedek Üye: Dr. Oğuz Köksel

Yedek Üye: Dr. Ahmet Demirkaya

Yedek Üye: Dr. Ali Çelik