Akciğer Kanseri Çalışma Grubu

AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Erkan KABA

Sekreter: Dr. Cenk BALTA

Üye: Dr. Seray HAZER

Üye: Dr. Salih DUMAN

Üye: Dr. Yusuf KAHYA

—————————————————————————-

Yedek Üye: Dr. A. Feridun IŞIK

Yedek Üye: Dr. Berk ÇİMENOĞLU

Yedek Üye: Dr. E. Halit YARDIMCI