Türk Göğüs Cerrahisi Derneğine Ait veya Ortak Çıkarılan Dergiler için Editör, İdari Editör, Yardımcı Editör ve Yayın Kurulu Çalışma Yönergesi

A. AMAÇ

Bu yönerge ile Türk Göğüs Cerrahisi Derneği veya derneğimiz ile diğer tıbbi, bilimsel mesleki kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile çıkarılmakta olan veya çıkarılması düşünülen bilimsel-tıbbi-mesleki-sosyal süreli ya da bir defaya mahsus basılı veya elektronik olarak yayımlanan dergilerin işleyişine standart getirilmesi amaçlanmaktadır.

B. YAYIN KURULLARI OLUŞTURULMASI

Derneğimizin veya derneğimizin katkıda bulunduğu dergilerin editörleri (baş-editör, yardımcı editör, idari editör) şu şekilde belirlenir.

1. Baş-editör, idari editör, yardımcı editörler üç yıl süreyle görev yaparlar.

2. Yukarıda belirtilen editörlük görevleri için süre dolmasını takiben, mevcut yönetim kurulunca üyelere adaylık duyurusu yapılır.

3. Bir önceki dönem görevde bulunanlar yeniden aday olabilir.

4. Bu adaylar arasından Baş-editör/idari editör yönetim kurulu tarafından seçilir. Seçimde, adayın editörlük tecrübesi, bu görev için yeterli zamanı ayırabilmesi benzeri özellikler tercih nedenidir.

5. Baş editör/idari editörün 3 yıl beraberce çalışacağı editör yardımcıları yönetim kurulunun editörlük seçimi, yapılacak ilk yönetim kurulu toplantında Baş editör/idari editörle beraberce belirlenir.

6. Dergilerdeki uluslararası yayın kuruluna yapılacak ekleme ve çıkarmalar editörün teklifi ve yönetim kurulu onayı ile gerçekleştirilir.

7. Hakemler aynı şekilde görevlerine devam eder. Hakemlik için yeni katılım ve iptallerde (yazıları üst üste 5 kez değerlendirmeyi kabul etmeme hakemlik iptali nedenidir ) baş-editör, idari editör ve yardımcı editörlerin ortak kararları doğrultusunda hareket edilir ve tam yetkilidirler.

8. Bu standartlar elektronik ya da basılı tüm süreli-süresiz dergi ve bültenleri içerir.

C. YÖNERGENİN UYGULANMA ZAMANI VE SÜRESİ

Bu yönerge 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Geçerlilik süresi yeni bir yönerge oluşturulana kadar geçerlidir.

D. YÖNERGENİN YÜRÜTÜLMESİ

Bu yönerge Türk Göğüs Cerrahisi Derneği yönetim kurulu tarafından yürütülür.