Akreditasyon Komisyonu

AKREDİTASYON KOMİSYONU

Güncel Akreditasyon Kurulu: (2021)

 • Akif Turna
 • Serdar Han
 • Burçin Çelik
 • Tamer Okay
 • Serpil Sevinç

2019 Akreditasyon Kurulu 

 • Prof. Dr. Burçin Çelik
 • Prof. Dr. Feridun Işık
 • Prof. Dr. Akif Turna
 • Prof. Dr. Erhan Ayan
 • Prof. Dr. Koray Dural
Yedek Üyeler
 • Prof. Dr. Tamer Okan
 • Prof. Dr. Cemal Özçelik
 • Prof. Dr. Sina Ercan

* Akreditasyon kurulunun çalışmalarını aktive etmek ve takip etmek üzerine Yürütme Kurulundan Prof. Dr. Serdar Han’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.

* Prof. Dr. Ekber Şahin ve Prof. Dr. Cabir Yüksel’in akreditasyon kurulu ile dernek yönetim kurulu arasında iletişim sağlamasına karar verilmiştir.


2017 Akreditasyon Kurulu
 • Op. Dr. Erkmen Gülhan
 • Prof. Dr. Sina Ercan
 • Prof. Dr. Feridun Işık
 • Prof. Dr. Atilla Eroğlu
 • Prof. Dr. Koray Dural

Yedek Üyeler 

 • Prof. Dr. Salih Topçu
 • Prof. Dr. Leyla Hasdıraz
 • Prof. Dr. Şule Karadayı

2015 Akreditasyon Kurulu

Prof. Dr. Akif Turna
Prof. Dr. Okan Solak
Doç. Dr. Volkan Baysungur
Doç. Dr. Cabir Yüksel
Doç. Dr. Muharrem Erol


30.12.2012 tarihinde yapılan toplantı ile Akreditasyon Komisyonu belirlenmiştir. Yeterlik Yürütme Kurulu 2013 – 2014 yılları için 2 yıl süreyle “Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Akreditasyon Komisyonu”)’ nda görevlendirme yapmıştır. Tüzük gereği komisyon üyelerinin kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçmesi, yılda en az 2 kez toplanarak değerlendirme raporunu yeterlik yürütme kurulu başkanlığına sunması gerekmektedir.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu tarafından seçilen Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Akreditasyon Komisyonu) Üye Listesi

Asil Üyeler:
1. Prof. Dr. Sina Ercan, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2. Prof. Dr. Hakan Kutlay, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
3. Doç. Dr. Volkan Baysungur, Süreyyapaşa Eğitim Araştırma Hastanesi
4. Doç. Dr. Akif Turna, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
5. Doç. Dr. Okan Solak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yedek Üyeler:
1. Doç.Dr.Suat Gezer, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
2. Doç.Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
3. Doç.Dr.Erdal Okur, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi