Akciğer Nakli Çalışma Grubu

AKCİĞER NAKLİ ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Mustafa VAYVADA

Sekreter: Dr. Alkın YAZICIOĞLU

Üye: Dr. Erdal YEKELER

Üye: Dr. Ali ÖZDİL

Üye: Dr. M. Dalokay KILIÇ
——————————————————————————-

Yedek Üye: Dr. Ali YEĞİNSU

Yedek Üye: Dr. M. Furkan ŞAHİN

Yedek Üye: Dr. M. Ersin ÇARDAK

Yedek Üye: Dr. Bülent AYDEMİR