Akciğer Nakli Çalışma Grubu

AKCİĞER NAKLİ ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Ali Özdil

Sekreter: Dr. Mustafa Vayvada

Üye: Dr. Erdal Yekeler

Üye: Dr. Alkın Yazıcıoğlu

Üye: Dr. M. Sevinç Çıtak
——————————————————————————-

Yedek Üye: Dr. Ali Yeğinsu

Yedek Üye: Dr. Dalokay Kılıç