Akciğer Nakli Çalışma Grubu

AKCİĞER NAKLİ ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Erdal Yekeler

Sekreter: Dr. Ali Yeğinsu

Üye: Dr. Dalokay Kılıç

Üye: Dr. Cabir Yüksel

Üye: Dr. M. Furkan Şahin
——————————————————————————-

Yedek Üye: Dr. Alkın Yazıcıoğlu

Yedek Üye: Dr. Makbule Ergin

Yedek Üye: Dr. Mustafa Vayvada