Geçmiş Toplantılar

GEÇMİŞ TOPLANTILAR

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu Neler Yaptı?

Türk Göğüs Cerrahisi Board (Yeterlik) 1. Genel Kurul Toplantısı, 18 Ocak 2003 günü Prof.Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Konferans Salonunda yapıldı. Göğüs Cerrahisi dalında halen görev yapan profesörler, doçentler, klinik şefleri ve klinik şef yardımcıları katıldılar. Genel Kurul Divan Heyeti oluşturulduktan sonra, Board Tüzüğü okundu ve maddeler teker teker tartışılarak oylandı. Geçici madde ile halen eğitim kurumlarında görev yapmakta olan profesör, doçent, klinik şefi ve klinik şef yardımcılarının Board Belgesi verilmesi; son 5 yılını göğüs cerrahisi eğitimi veren kurumlarda uzman olarak geçiren göğüs cerrahisi uzmanlarına bilimsel kriterlere uygun olmaları koşulu ile sözlü sınav sonucunda Board Belgesi verilmesi kararı verildi. Board Tüzüğünün 18 Ocak 2003 tarihinden geçerli olmak üzere kabulünden sonra Board Yürütme Kurulu ile Denetleme ve Danışma Kurulu seçimleri yapıldı.

Göğüs Cerrahisi 2. Olağan Board (Yeterlilik) Genel Kurulu, Konya’da düzenlenen II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi çerçevesinde, 19 Eylül 2003 tarihinde Konya Hilton Otelinde toplandı. Tüzük değişikliği yapıldı, Board Belgesi için müracaat eden ve tüzüğün geçici maddelerinden istifade etmek isteyen üyeler hakkında karar verildi ve Board Belgesi adının “Yeterlilik Belgesi” olması kabul edildi. 19 Eylül 2003 tarihinde yapılan yeterlilik sınavı sonrasında 20 üyeye Board Belgesi verildi.

Göğüs Cerrahisi 3. Yeterlilik Genel Kurulu, Gaziantep’te III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi çerçevesinde, 1 Eylül 2005 tarihinde Gaziantep Tuğcan Otelinde toplandı. Yeterlilik Yürütme Kurulu ile Denetleme ve Danışma Kurulu seçimleri yapıldı. 2-3 Eylül 2005 tarihlerinde yapılan yeterlilik sınavı sonrasında 2 üyeye Board Belgesi verildi.

Göğüs Cerrahisi 4. Olağan Yeterlilik Genel Kurulu, Antalya’da IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi sırasında 19 Mayıs 2007 günü Kremlin Palace Otelinde yapıldı. Yeterlilik Yürütme Kurulu faaliyetleri ve alt kurulların faaliyetleri onaylandı. Yeterlilik İç Yönergesinin geçici 2. maddesi gereğince 1 Mayıs 2007 tarihinden önce yeterlilik belgesi verilmesi için müracaat eden 22 Doçente son kez olarak yeterlilik belgesi verilmesine, geçici 2. maddenin 20 Mayıs 2007 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına ve 18-19 Mayıs 2007 tarihlerinde yeterlilik sınavına girerek başarılı olan 9 göğüs cerrahisi uzmanına yeterlilik belgelerinin verilmesine karar verildi. Yeterlilik Yürütme Kurulu seçimleri yapıldı. Denetleme ve Danışma Kurulu’nun görevine bir dönem daha devam etmesine karar verildi. Türk Göğüs Cerrahisi 4. Yeterlilik Sınavı 14 Haziran 2008 tarihinde İstanbul’da Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Oditoryumunda yapıldı. Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan 5 göğüs cerrahisi uzmanı yeterlilik belgesi almaya hak kazandılar.

Göğüs Cerrahisi 5. Olağan Yeterlilik Genel Kurulu, Kuşadası’nda 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi sırasında 16 Mayıs 2009 günü Pine Bay Otelinde yapıldı. Yeterlilik Yürütme Kurulu faaliyetleri ve alt kurulların faaliyetleri onaylandı. Yeterlilik İç Yönergesinde “Yeterlilik” adının “Yeterlik” olarak değiştirilmesi, meslekten men cezası alanların yeterlik belgelerinin iptal edilmesi geçici maddesinin kalıcı madde olması, yeniden belgelendirme esnasında belgelendirilecek kişinin göğüs cerrahisi alanında aktif olarak çalışıyor olması, en az 5 yıldır üniversitelerin göğüs cerrahisi anabilim dallarında görev yapan ve en az 5 yıldır TGCD üyesi olan profesörlere bir defaya mahsus olmak üzere yeterlilik belgesi verilmesi için geçici madde eklenmesi oylanarak kabul edildi. Yeterlilik Yürütme Kurulu ile Denetleme ve Danışma Kurulu’nun seçimleri yapıldı. Türk Göğüs Cerrahisi 5. Yeterlilik Sınavı 15 Mayıs 2009 tarihinde Kuşadası’nda Pine Bay Otelinde yapıldı. Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan 9 göğüs cerrahisi uzmanı yeterlilik belgesi almaya hak kazandılar.

Türk Göğüs Cerrahisi 6. Yeterlilik Sınavı 30 Nisan 2011 tarihinde Antalya’da Susesi Otelinde yapıldı. Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan 7 göğüs cerrahisi uzmanı yeterlilik belgesi almaya hak kazandılar. Göğüs Cerrahisi 6. Olağanüstü Yeterlik Genel Kurulu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapıldı. Yeterlilik Yürütme Kurulu faaliyetleri ve alt kurulların faaliyetleri onaylandı. Yeterlik İç Yönergesinde yeterlik kurullarına seçim kriterlerinden olan “şef” ve “şef yardımcısı” ibarelerinin “eğitim görevlisi” olarak değiştirilmesi kararı ve “Yeniden Belgelendirme” koşullarına alternatif olarak “son 10 yıl içerisinde kendi alanında 5 ulusal veya uluslararası kongreye katılma” şartının konulması kararı oylanarak kabul edildi. Yeterlilik Yürütme Kurulu ile Denetleme ve Danışma Kurulu’nun seçimleri yapıldı.

06.12.2012 tarihinde yapılan TGCD yeterlik yürütme kurulu toplantısında; İç Yönerge Değişiklik Kararları alındı.

1. Yapılan iç yönerge değişikliği teklifi kabul edilerek Yürütme Kurulu, Akreditasyon Komisyonu ve Sınav Komisyonu üyelerinin seçiminde öngörülen kriterlerden olan “şef” ve “şef yardımcısı” kriterleri “eğitim görevlisi” olarak değiştirildi.

2. İç Yönergenin IX-5 maddesine yapılan değişiklik önerisi kabul edilerek, yeniden belgelendirme başlığı altında yer alan kriterlerin sonuna “veya son 10 yıl içerisinde kendi konusu ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası statüde 5 kongreye katıldığını belgelemek” kriteri eklendi.

3. Seçilen yeterlik kurulunun tüm üyeliklerinin, 2015 yılında gerçekleştirilecek ulusal kongre bünyesinde toplanacak Yeterlik Genel Kuruluna kadar geçerli olması teklifi oylanarak kabul edildi.

30.01.2013 tarihinde 19 öğretim üyesinden yeterlik sınavı soru bankası oluşturmak için e-mail yolu ile soru istenmiştir.

Türk Göğüs Cerrahisi 7. Yeterlilik Sınavı 28 Nisan 2013 tarihinde Antalya’da Kervansaray Otelinde yapıldı. Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan 9 göğüs cerrahisi uzmanı yeterlilik belgesi almaya hak kazandılar.

Türk Göğüs Cerrahisi 8. Yeterlilik Sınavı 10 Mayıs 2014 tarihinde Antalya Cornelia Diamon Otelinde yapıldı. Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan 6 göğüs cerrahisi uzmanı yeterlilik belgesi almaya hak kazandılar.

Türk Göğüs Cerrahisi 9. Yeterlilik Sınavı 25 Nisan 2015 tarihinde Antalya’da Susesi Otelinde yapıldı. Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan 5 göğüs cerrahisi uzmanı yeterlilik belgesi almaya hak kazandılar.

11.08.2015 tarihinde yapılan TGCD yeterlik yürütme kurulu toplantısında;

1. TTB-UDEK (Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu) önerileri doğrultusunda Yeterlik belgelerinde yer almakta olan “Yeterlilik” kelimesi 16 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlilik Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince “Yeterlik” olarak değiştirilmişti. Bu nedenle yeni Yeterlik Belgesi tasarımı yapılması ve yeniden belge bastırılması hakkında öneriler görüşülerek yeni belge tasarımı oluşturuldu ve belge basımı planlandı.

2. Yeterlik Belgesi kayıtlarının 2008 yılından daha eski yıllara ait olanlarının bulunamaması, daha önce yeterlik belgesi almış olmakla birlikte çok sayıda belge sahibinin bu belgelerini kaybetmiş olduklarını Yeterlik Yürütme Kuruluna iletmiş olmaları, bazı arkadaşların belge almaya hak kazanmış oldukları halde belgelerinin kendilerine ulaşmamış olduğunu Yeterlik Yürütme Kuruluna iletmiş olmaları konusu görüşüldü. 19 Mayıs 2009 tarihine kadar uygulanmış olan Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yeterlik İç Yönergesi Geçici Madde 2’den dayanak alarak 19 Mayıs 2009 tarihinden önce doçent veya profesör olanlara yeterlik belgesi düzenlenmesine karar verildi. (19 Mayıs 2009 tarihine kadar uygulanmış olan Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik İç Yönergesi Geçici Madde 3: Halen Eğitim kurumlarında çalışmakta olan profesör, doçent, klinik şefi ve şef yardımcıları, bu yönergenin Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulunca kabulüyle, Göğüs Cerrahisi Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından Yeterlik Belgesini alırlar.)

Türk Göğüs Cerrahisi 10. Yeterlilik Sınavı 18 Eylül 2015 tarihinde Gaziantepte yapılan TGCD sonbahar sempozyumunda yapıldı. Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan toplam 12 göğüs cerrahisi uzmanı yeterlilik belgesi almaya hak kazandılar.

19.09.2015 tarihinde yapılan TGCD yeterlik yürütme kurulu toplantısında;
2016 ilkbahar aylarında Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akciğer Kanseri Çalışma Grubu tarafından düzenlenecek olan Sempozyum esnasında Yeterlik Sınavı yapılmasına, Yeterlik İç Yönergesi gereği yeniden belgelendirme başvurusu yapan, evraklarının incelenmesinde gerekli tüm koşulları yerine getirdiği belirlenen 39 üyemizin yeterlik belgelerinin 10 yıl geçerli olacak şekilde yenilenmesine; Yeterlik İç Yönergesi gereği yeterlik belgelendirme başvurusu yapan, evraklarının incelenmesinde gerekli tüm koşulları yerine getirdiği belirlenerek 18.09.2015 tarihinde yapılan sınavla Yeterlik Belgesi almaya hak kazanan 12 üyemizin yeterlik belgelerinin 10 yıl geçerli olacak şekilde düzenlenmesine karar verildi.

2016 yılı Şubat ayına kadar toplam 162 kişiye yeterlik belgesi verilmiştir.

TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ
YETERLİK YÜRÜTME KURUL TOPLANTISI

11.11.2017

Yeterlik Kurulu 11.11.2017 tarihinde Ankara’da Prof. Dr. Olgun Arıbaş başkanlığında tüm kurul üyelerinin katılımıyla toplanmıştır. Toplantıda aşağıda kararların alınmasına ve dernek web sayfasında da ilan edilmesine karar verilmiştir.

1. TTB-UDEK tarafından uzmanlık derneklerine gönderilen doçentlik atama ve sınav süreçlerinde, “Tıpta Uzmanlık Yeterlik Belgelerinin” kriter alınması konusuna olumlu görüş bildirilmesine,

2. Yeterlik sınav ücretinin 2018 yılında 200 TL olmasına,

3. Yeterlik sınavının 2018 yılında 2 adet yapılmasına

a. İlk sınavın 24.03.2018 tarihinde Ufuk Üniversitesi Rıdvan Ege Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahisi AB (ANKARA) yapılmasına,
b. İkinci sınavın 4-7 Ekim tarihleri arası Bodrum’da yapılacak VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi sırasında yapılmasına,

4. 2018 yılı sınav komisyonun aşağıdaki üyelerden oluşmasına,

 • Prof. Dr. Cemal Özçelik
 • Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır
 • Prof. Dr. Mehmet Oğuz Köksel
 • Prof. Dr. Aydın Şanlı
 • Prof. Dr. Abdullah Erdoğan

5. 2018 yılı Akreditasyon Kuruluna aşağıdaki üyelerden oluşmasına,

Asil Kurul

 • Op. Dr. Erkmen Gülhan
 • Prof. Dr. Sina Ercan
 • Prof. Dr. Feridun Işık
 • Prof. Dr. Atilla Eroğlu
 • Prof. Dr. Koray Dural

Yedek Üyeler

 • Prof. Dr. Salih Topçu
 • Prof. Dr. Leyla Hasdıraz
 • Prof. Dr. Şule Karadayı

6. 2008 yılından önce yeterlik belgesi olan üyelerin 10 yıllık süre dolacağı için, yeniden belgelendirme kapsamında, son 10 yıl içerisinde kendi alanı ile ilgili 5 ulusal veya uluslararası kongre katılımlarını belgelendirerek başvurmaları durumunda, iç yönergenin 9. maddesine bağlı olarak 2018 yılında yeniden belgelendirme yapılmasına karar verilmiştir.

 • Prof. Dr. Olgun Arıbaş
 • Prof. Dr. Bülent Tunçözgür
 • Prof. Dr. Serdar Han
 • Prof. Dr. Turgut Işıtmangil
 • Prof. Dr. Alpaslan Çakan

TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ
YETERLİK YÜRÜTME KURUL TOPLANTISI

05.10.2018

Yeterlik Kurulu 05.10.2018 tarihinde Bodrum’da yapılan VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresinde Prof. Dr. Olgun Arıbaş başkanlığında kurul üyelerinde Prof. Dr. Serdar Han hariç diğer kurul üyelerinin katılımıyla toplanmıştır. Toplantıda aşağıda kararların alınmasına ve dernek web sayfasında da ilan edilmesine karar verilmiştir.

1. Yeterlik sınav ücretinin 2019 yılında 200 TL olmasına,

2. Yeterlik sınavının 2019 yılında 2 adet yapılmasına

a. İlk sınavın 25-28.04.2019 tarihinde yapılacak olan 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi sırasında yapılmasına

b. İkinci sınavın sonbaharda yapılacak uygun bir sempozyum veya toplantı sırasında (tarihi daha sonra duyurulmak üzere) yapılmasına,

3. Yeterlik olağan seçimli genel kurulunun 25 – 28 Nisan 2019+ tarihinde yapılacak olan 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi sırasında yapılmasına

4. Akreditasyon kurulu üyeleriyle görüşülüp 25.04.2018 kongre sırasında yapılacak yeterlik olağan genel kurula kadar toplanarak yapılması gerekenler konusunda çalışma yapması için çağrıda bulunulmasına

5. Genel kurul sırasında meslekte 15 yılını dolduran ve profesör olarak çalışma hayatını sürdüren ancak çalışma temposu nedeniyle yeterlik sınavına giremeyip, belge alamamış dernek üyelerimizin başvurmaları halinde yalnızca sözlü sınava alınarak belge düzenlenmesi için bir defaya ait geçici iç yönerge değişikliği yapılması önerisi sunulmasına

6. 2009 yılı öncesi belge alan üyelerin iç yönergenin 9. maddesi kapsamında yeniden belgelendirme yapılması için duyuru yapılmasına karar verilmiştir.

TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ
YETERLİK YÜRÜTME KURUL TOPLANTISI

27.04.2019

Genel Kurulun 26.04.2019 tarihinde yapılan toplantısı sonucu eski yürütme kurulunun göreve aynen devam etmesine karar verildi.

Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar.

 1. Genel kurulda kabul edilen geçici maddenin dernek web sayfasında ilan edilmesine,
 1. Yeni dönem akreditasyon kurulunun;
 • Prof. Dr. Burçin Çelik
 • Prof. Dr. Feridun Işık,
 • Prof. Dr. Akif Turna
 • Prof. Dr. Erhan Ayan
 • Prof. Dr. Koray Dural

Yedek üyeler

 • Prof. Dr. Tamer Okan
 • Prof. Dr. Cemal Özçelik
 • Prof. Dr. Sina Ercan

oluşmasına

 1. Akreditasyon kurulunun çalışmalarını aktive etmek ve takip etmek üzerine Yürütme Kurulundan Prof. Dr. Serdar Han’ın görevlendirilmesine
 1. Prof. Dr. Ekber Şahin ve Prof. Dr. Cabir Yüksel’in akreditasyon kurulu ile dernek yönetim kurulu arasında iletişim sağlamasına
 1. Ekim 2019 tarihinde Ankara’da yeterlik sınavı ve yürütme kurul toplantısı yapılmasına karar verildi.
 • Prof. Dr. Olgun Arıbaş
 • Prof. Dr. Bülent Tunçözgür
 • Prof. Dr. Serdar Han
 • Prof. Dr. Turgut Işıtmangil
 • Prof. Dr. Alpaslan Çakan