Yeterlik Sınavına Katılma Koşulları

Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Kurulu 2022 Sınav Bilgileri

Sınav iki aşamalıdır;
a) Yazılı (çoktan seçmeli test veya klasik yöntem)
b) Sözlü (Hasta dosyası – makale – sözlü soru)

Sınav Gün ve Saatleri:

08.10.2022 – Cumartesi saat: 11:00

Sınav Yeri:
Acıbadem Altunizade Hastanesi B4 katı / Altunizade, Yurtcan Sokağı No:1, 34662 Üsküdar/İstanbul

Sınav Ücreti:
500 TL. “Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi” hesabına yatırılacaktır.
Halkbank, Üniversite Şubesi, Gaziantep.
Hesap No: IBAN: TR31 0001 2001 3380 0012 1000 03

Sınava Katılma Koşulları ve Gönderilecek Belgeler:

1. Göğüs Cerrahisi Uzmanı olduğunun belgelendirilmesi (T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı)
2. Özgeçmiş
3. Eğitim ve uzmanlık süresince yaptığı cerrahi uygulamaların kurumu tarafından onaylı belgesi
Not: Üç yıldan daha uzun süre önce uzman olan adayların son üç yıl içerisinde yapmış oldukları cerrahi uygulamaları belgelemeleri yeterlidir.
4. Eğitim ve uzmanlık süresince yaptığı bilimsel çalışmaların listesi
5. Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont fotokopisi
Not: Uzmanlık eğitiminin son 1 yılına girmiş olan adaylar sadece yazılı sınav aşamasına başvurabilirler. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar uzmanlık eğitimi tamamlandıktan sonra sadece sözlü sınav aşamasında sınava girerek sınav sürecini tamamlayabilirler.

Sınav Evraklarının Gönderilmesi:
Evraklar dijital olarak gönderilebilir.

Adres ve İletişim:
Doç. Dr. Tevfik İlker Akçam
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Bölümü / Kazım Dirik Mh. Üniversite Cd. 35100 Bornova / İzmir
Telefon: 0 538 606 25 81 / e-mail: tevfikilkerakcam@hotmail.com