Yeterlik Sınavına Katılma Koşulları

Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Kurulu 2021 Sınav Bilgileri

Sınav iki aşamalıdır;
a) Yazılı (çoktan seçmeli test veya klasik yöntem)
b) Sözlü (Hasta dosyası – makale – sözlü soru)

Sınav Gün ve Saatleri:

Her sınav öncesinde dernek mail grubundan bildirilecektir.

Sınav Yeri:
Her sınav öncesinde dernek mail grubundan bildirilecektir.

Sınav Ücreti:
200 TL. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği hesabına yatırılacaktır.
Yapı Kredi Bankası Ankara Samanpazarı Şubesi
Hesap No:031 70014245 (IBAN: TR09 0006 7010 0000 0070 0142 45)

Sınava Katılma Koşulları ve Gönderilecek Belgeler:
1. Göğüs Cerrahisi Uzmanı olduğunun belgelendirilmesi (T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı)
2. Özgeçmiş
3. Eğitim ve uzmanlık süresince yaptığı cerrahi uygulamaların kurumu tarafından onaylı belgesi
Not: Üç yıldan daha uzun süre önce uzman olan adayların son üç yıl içerisinde yapmış oldukları cerrahi uygulamaları belgelemeleri yeterlidir.
4. Eğitim ve uzmanlık süresince yaptığı bilimsel çalışmaların listesi
5. Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont fotokopisi
Not: Uzmanlık eğitiminin son 1 yılına girmiş olan adaylar sadece yazılı sınav aşamasına başvurabilirler. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar uzmanlık eğitimi tamamlandıktan sonra sadece sözlü sınav aşamasında sınava girerek sınav sürecini tamamlayabilirler.

Sınav Evraklarının Gönderilmesi:
Evraklar dijital olarak gönderilebilir.

Adres ve İletişim:
Prof. Dr. Bülent Tunçözgür
Özel Ankara Güven Hastanesi
Göğüs Cerrahisi Bölümü
Şimşek Sok. No:29 06540 Kavaklıdere, Ankara
Telefon: 0 533 3507164
e-mail: btuncozgur@hotmail.com

Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Kurulu 2018 Sınav Bilgileri

Sınav iki aşamalıdır;
a) Yazılı (çoktan seçmeli test veya klasik yöntem)
b) Sözlü (Hasta dosyası – makale – sözlü soru)

Sınav Gün ve Saatleri:
1. Sınav: 24.03.2018 saat 10:00
2. Sınav: 4-7 Ekim 2018

Sınav Yeri:
1. Sınav yeri: Ufuk Üni. Rıdvan Ege Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahisi AB (ANKARA)
2. Sınav yeri: VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi (4-7 Ekim 2018) Kongre Oteli – BODRUM

Sınav Ücreti:
200 TL. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği hesabına yatırılacaktır.
Yapı Kredi Bankası Ankara Samanpazarı Şubesi
Hesap No:031 70014245 (IBAN: TR09 0006 7010 0000 0070 0142 45)

Sınava Katılma Koşulları ve Gönderilecek Belgeler:
1. Göğüs Cerrahisi Uzmanı olduğunun belgelendirilmesi (T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı)
2. Özgeçmiş
3. Eğitim ve uzmanlık süresince yaptığı cerrahi uygulamaların kurumu tarafından onaylı belgesi
Not: Üç yıldan daha uzun süre önce uzman olan adayların son üç yıl içerisinde yapmış oldukları cerrahi uygulamaları belgelemeleri yeterlidir.
4. Eğitim ve uzmanlık süresince yaptığı bilimsel çalışmaların listesi
5. Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont fotokopisi
Not: Uzmanlık eğitiminin son 1 yılına girmiş olan adaylar sadece yazılı sınav aşamasına başvurabilirler. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar uzmanlık eğitimi tamamlandıktan sonra sadece sözlü sınav aşamasında sınava girerek sınav sürecini tamamlayabilirler.

Sınav Evraklarının Gönderilmesi:
Yeterlik sınavına başvurmak isteyen adayların başvuru yapacaklarını en geç 01 Mart 2018 tarihine kadar e-posta ile bildirmeleri ve evraklarını en geç 10.03.2018 tarihinde aşağıdaki adreste olacak şekilde “posta ya da kargo” yolu ile Yeterlik Kurulu Sekreteri Prof. Dr. Bülent Tunçözgür’e göndermesi gerekmektedir. Belgelerin yeterliliğine göre adaylara kısa sürede bilgi verilecektir.

Adres ve İletişim:
Prof. Dr. Bülent Tunçözgür
Özel Ankara Güven Hastanesi
Göğüs Cerrahisi Bölümü
Şimşek Sok. No:29 06540 Kavaklıdere, Ankara
Telefon: 0 533 3507164
e-mail: btuncozgur@hotmail.com