Yeterlik Sınavına Katılma Koşulları

Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Kurulu 2021 Sınav Bilgileri

Sınav iki aşamalıdır;
a) Yazılı (çoktan seçmeli test veya klasik yöntem)
b) Sözlü (Hasta dosyası – makale – sözlü soru)

Sınav Gün ve Saatleri:

Her sınav öncesinde dernek mail grubundan bildirilecektir.

Sınav Yeri:
Her sınav öncesinde dernek mail grubundan bildirilecektir.

Sınav Ücreti:
250 TL. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği hesabına yatırılacaktır.
Yapı Kredi Bankası Ankara Samanpazarı Şubesi
Hesap No:031 70014245 (IBAN: TR09 0006 7010 0000 0070 0142 45)

Sınava Katılma Koşulları ve Gönderilecek Belgeler:
1. Göğüs Cerrahisi Uzmanı olduğunun belgelendirilmesi (T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı)
2. Özgeçmiş
3. Eğitim ve uzmanlık süresince yaptığı cerrahi uygulamaların kurumu tarafından onaylı belgesi
Not: Üç yıldan daha uzun süre önce uzman olan adayların son üç yıl içerisinde yapmış oldukları cerrahi uygulamaları belgelemeleri yeterlidir.
4. Eğitim ve uzmanlık süresince yaptığı bilimsel çalışmaların listesi
5. Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont fotokopisi
Not: Uzmanlık eğitiminin son 1 yılına girmiş olan adaylar sadece yazılı sınav aşamasına başvurabilirler. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar uzmanlık eğitimi tamamlandıktan sonra sadece sözlü sınav aşamasında sınava girerek sınav sürecini tamamlayabilirler.

Sınav Evraklarının Gönderilmesi:
Evraklar dijital olarak gönderilebilir.

Adres ve İletişim:
Doç. Dr. Tevfik İlker Akçam
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi Bölümü
Kazım Dirik Mh. Üniversite Cd. 35100 Bornova / İzmir
Telefon: 0 538 606 25 81
e-mail: tevfikilkerakcam@hotmail.com