Özofagus Çalışma Grubu

ÖZOFAGUS ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Yasemin Bilgin BÜYÜKKARABACAK

Sekreter: Dr. Gökhan KOCAMAN

Üye: Dr. Ali Bilal ULAŞ

Üye: Dr. Hilmi KESKİN

Üye: Dr. M. Gökhan PİRZİRENLİ

———————————-

Yedek Üye: Dr. S. Gökalp GÜNEŞ

Yedek Üye: Dr. Emre KURAN

Yedek Üye: Dr. Buse Mine Konuk BALCI