Özofagus Çalışma Grubu

ÖZOFAGUS ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Serdar Şen

Sekreter: Dr. Yasemin Bilgin Büyükkarabacak

Üye: Dr. Murat Özkan

Üye: Dr. Ayşen Taslak Şengül

Üye: Dr. Serkan Uysal

———————————————————–

Yedek Üye: Dr. Selçuk Gürz

Yedek Üye: Dr. Serkan Enön

Yedek Üye: Dr. Volkan Yılmaz