Özofagus Çalışma Grubu

ÖZOFAGUS ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Serdar Şen

Sekreter: Dr. Bülent Mustafa Yenigün

Üye: Dr. Gökhan Kocaman

Üye: Dr. Serkan Enön

Üye: Dr. Cabir Yüksel

Üye: Dr. Gökalp Güneş

Üye: Dr. Yasemin Büyükkarabacak

Üye: Dr. Necmiye Gül Temel