Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

TRAVMA VE YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan

Sekreter: Dr. Elif Duman

Üye: Dr. H. Ulaş Çınar

Üye: Dr. R. Serdar Evman

Üye: Dr. Serkan Uysal

—————————————————-

Yedek Üye: Dr. Egemen Döner

Yedek Üye: Dr. Servet Özdemir

Yedek Üye: Dr. K. Baturhan Çiftlik