Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

TRAVMA VE YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan

Sekreter: Dr. Cumhur Murat Tulay

Üye: Dr. Ufuk Çobanoğlu

Üye: Dr.Gökay Reyhan

Üye: Dr. Ulaş Çınar

—————————————————-

Yedek Üye: Dr. Serkan Uysal

Yedek Üye: Dr. Asli Gül Akgül Temel

Yedek Üye: Dr. Elif Duman