Travma ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

TRAVMA VE YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Serkan UYSAL

Sekreter: Dr. Mustafa KUZUCUOĞLU

Üye: Dr. M. Oğuzhan ÖZYURTKAN

Üye: Dr. Hakan IŞIK

Üye: Dr. Serdar EVMAN

—————————————————-

Yedek Üye: Dr. Tuba ŞAHİNOĞLU

Yedek Üye: Dr. Mehmet ÜNAL

Yedek Üye: Dr. M. Akif TEZCAN