Pediatrik Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

PEDİATRİK GÖĞÜS CERRAHİSİ ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Cemal ÖZÇELİK

Sekreter: Dr. Ömer ÖNAL

Üye: Dr. Refik ÜLKÜ

Üye: Dr. Ömer Faruk DEMİR

Üye: Dr. Ömer SOYSAL

———————————-

Yedek Üye: Dr. Serdar ONAT

Yedek Üye: Dr. Mahmut YILDIZ

Yedek Üye: Dr. Metin ÇELİK