Minimal İnvazif Girişimler Çalışma Grubu

MİNİMAL İNVAZİF GİRİŞİMLER ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Akif Turna

Sekreter: Dr. Reha Çelik

Üye: Dr. Levent Alpay

Üye: Dr. Tunç Laçin

Üye: Dr. Ezgi Cesur

———————————-

Yedek Üye: Dr. Mithat Fazlıoğlu

Yedek Üye: Dr. Serkan Bayram

Yedek Üye: Dr. Kadir Özer