AKCİĞER NAKLİ ÇALIŞMA GRUBU

ÜYELER

Yürütme Kurulu

Başkan: Dr. Erdal Yekeler

Sekreter: Dr. Ali Yeğinsu

Üye: Dr. Dalokay Kılıç

Üye: Dr. Cabir Yüksel

Üye: Dr. M. Furkan Şahin
——————————————————————————-

Yedek Üye: Dr. Alkın Yazıcıoğlu

Yedek Üye: Dr. Makbule Ergin

Yedek Üye: Dr. Mustafa Vayvada

PROJELER

Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Kasım 2016 tarihinde Akciğer Nakli Çalıştayı 3 planlanmaktadır.

ETKİNLİKLER

Akciğer Nakli Çalıştayı 2 

Akciğer Nakli Çalıştayı 2 Programı

akciger-nakil-2

akciger-nakil-3

akciger-nakil-4

Akciğer Nakli Çalıştayı ve Olgu Sunumları

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği’nin Türk Göğüs Cerrahisi İstanbul şubesi, Akciğer Nakli Çalışma Grubu ve Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ve TTD Akciğer Nakli Çalışma Grubu nun organize ettiği “Akciğer Nakli Çalıştayı ve Olgu Sunumları” isimli toplantı 1 Kasım 2014 cumartesi günü 80 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu çalıştaya A.B.D. New York Columbia Üniversitesinden Prof.Dr. Selim Arcasoy ile İsviçre Zürih Üniversitesinden Prof.Dr. İlhan İnci’nin konuşmacı olarak katılmıştır.

AN

Akciğer Nakli Yapılan Ruhsatlı Merkezler

1- Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Ankara
2- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi – İstanbul
3- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi – İstanbul
4- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – İzmir