30 Nisan 2016 Cumartesi Günü Yapılacak Olan Yeterlik Sınavı Bilgileri

30 Nisan 2016 Cumartesi Günü Yapılacak Olan Yeterlik Sınavı Bilgileri

Sınav iki aşamalıdır;

  1. a) Yazılı (çoktan seçmeli test veya klasik yöntem)
  2. b) Sözlü (Hasta dosyası – makale – sözlü soru)

 Sınav Saatleri:

Yazılı Sınav: 30 Nisan 2016 Saat: 10.30

Sözlü Sınav: 30 Nisan 2016 Saat: 14.00

Sınav Yeri:

Florence Nightingale Hastanesi 1. Kat Toplantı Salonu Çağlayan – Şişli – İSTANBUL

Sınav Ücreti:

  1. TL

Sınav ücreti Türk Göğüs Cerrahisi Derneği hesabına yatırılacaktır.

Yapı Kredi Bankası Ankara Samanpazarı Şubesi
Hesap No:031 70014245       (IBAN: TR09 0006 7010 0000 0070 0142 45)

 Sınava Katılma Koşulları ve Gönderilecek Belgeler:

  1. Göğüs Cerrahisi Uzmanı olduğunun belgelendirilmesi (T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı)
  2. Özgeçmiş
  3. Eğitim ve uzmanlık süresince yaptığı cerrahi uygulamaların kurumu tarafından onaylı belgesi

Not: Üç yıldan daha uzun süre önce uzman olan adayların son üç yıl içerisinde yapmış oldukları cerrahi uygulamaları belgelemeleri yeterlidir.

  1. Eğitim ve uzmanlık süresince yaptığı bilimsel çalışmaların listesi
  2. Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont fotokopisi

Not: Uzmanlık eğitiminin son 1 yılına girmiş olan adaylar sadece yazılı sınav aşamasına başvurabilirler. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar uzmanlık eğitimi tamamlandıktan sonra sadece sözlü sınav aşamasında sınava girerek sınav sürecini tamamlayabilirler.

Sınav Evraklarının Gönderilmesi:

Yeterlik sınavına başvurmak isteyen adayların başvuru evraklarını 27 Nisan 2016 tarihine kadar “posta ya da kargo” yolu ile Yeterlik Kurulu Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Oğuz Köksel’e göndermesi gerekmektedir.

Adres ve İletişim:

Prof. Dr. Mehmet Oğuz Köksel

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Çiftlikköy 33343 Yenişehir – MERSİN

Telefon:          0532 4974408

                         0324 2410000 – 1235

e-mail:           oguzkoksel@gmail.com

                        oguzkoksel@mersin.edu.tr

Prof. Dr. Nezih ÖZDEMİR

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı