6 Mayıs 2016 TÜSAD “Akciğer Tüberkülozu Tedavisinde Son Gelişmeler Ve Göğüs Cerrahisi’nde Aramızdan Ayrılanları Anma” Sempozyumu

Değerli üyelerimiz

TÜSAD Göğüs Cerrahisi Koordinasyon kurulu tarafından “Akciğer Tüberkülozu Tedavisinde Son Gelişmeler ve Göğüs Cerrahisi’nde Aramızdan Ayrılanları Anma” Sempozyumumuz da sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.

Saygılarımızla,

Tarih : 6 Mayıs 2016
Yer : Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Tuğra Toplantı Salonu, Keçiören
Saat : 09:00 – 17:00

PROGRAM
09.00 – 10.00 Hoşgeldiniz İkramı
10.00 – 10.20 Açılış Konuşmaları Dr. Göktürk Fındık
Başhekim
Dr. İrfan Yalçınkaya
TÜSAD Göğüs Cerrahisi Koordinasyon Kurulu Başkanı
Dr. Levent Elbeyli
TGCD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Filiz Koşar
TÜSAD Yönetim Kurulu Başkanı
10:20 – 11:10 BİRİNCİ OTURUM

 

AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNDA MEDİKAL TEDAVİ VE CERRAHİNİN YERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Dilek Ernam, Dr. Sadi Kaya
10.20-10.40 Akciğer tüberkülozunda medikal tedavi: Son durum Dr. Şeref Özkara
(Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH)
10.40-11.00 Tüberkülozda cerrahinin yeri Dr. Koray Aydoğdu  
(Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH)
11.00-11.10
Tartışma
11.10 -11.30 Kahve arası
11.30-12.40 İKİNCİ OTURUM

 

TÜBERKÜLOZ KOMPLİKASYONLARI VE CERRAHİSİ
Oturum Başkanları:
Dr. Erkmen Gülhan, Dr. Akın Eraslan Balcı
11.30-11.50 Hemoptiziye yaklaşım Dr. Hakan Kıral 
(İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH)
11.50-12.10 Tüberküloz ampiyem, harap akciğer, pulmoner aspergillom Op.Dr. Kemal Karapınar
(İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH)
12.10-12.30
Bronkoplevral fistüle yaklaşım
Dr. Soner Gürsoy
(İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH)
12.30-12.40
Tartışma
12.40-14.00 Öğle Yemeği
14.00-17.00 ÜÇÜNCÜ OTURUM

 

GÖĞÜS CERRAHİSİ’NDE ARAMIZDAN AYRILANLARI ANMA
Oturum Başkanları:
Dr. Levent Elbeyli, Dr. İrfan Yalçınkaya
Dr. Cemil Topuzlu Dr. Müfit Ölçmen Dr. H. Yaşar Erol
Dr. Fahri Arel Dr. N. Göksel Kalaycı Dr. Ahmet Önen
Dr. Galip Urak Dr. Güven Çetin Dr. Erkin A. Sarıca
Dr. Siyami Ersek Dr. Kunter Balkanlı Dr. Durmuş Bozkurt
Dr. M. Kemal Gavuzoğlu Dr. Oktay Başok Dr. Ş. Tuba Liman
Dr. Faruk Ertuğ Dr. Hadi Akay Dr. Ersin Arslan
Dr. Ahmet Erbelger Dr. Abid Demircan
Dr. Çevik Alp Dr. Mehmet H. Kullep
Dr. N. Mehdi Sili
Dr. M. Bülent Moldibi
Dr. Vasil Çilçil Dr. Kamil Furtun