Akciğer ve Plevral Tümörlere Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu – 2 Nisan 2016

2-nisan-2016-kartal-gogus-1

2-nisan-2016-kartal-gogus-2

2-nisan-2016-kartal-gogus-3