3 Soruda “Akciğer Lekeleri (Pulmoner nodüller)”

Soru: Pulmoner nodül nedir ve altta yatan hastalıklar nelerdir?

Cevap: Pulmoner nodül, en geniş çapı 3 cm veya daha küçük, etrafı havalanan akciğer dokusu ile çevrili, tek, yuvarlak ve oldukça düzgün sınırlı, lenf bezesi ve göğüste sıvı bulunmaksızın olan radyolojik akciğer lekeleridir. Toplumda görülme sıklığı net olmasa da binde 2 oranında görülmektedir. İyi ve kötü huylu tümörler, çeşitli enfeksiyonlar (zatürre, apse, verem, mantar gibi), kistler, damarlardan kaynaklı anormallikler, akciğer enfarktüsü, küçük alandaki akciğer sönmeleri, çeşitli romatizmal hastalıklar bu lekelere neden olabilir.

Soru: Bu lekeler ne tür belirtilere neden olur ve teşhis için ne tür tetkikler yapılır?

Cevap: Genellikle belirti vermezler ve tesadüfen tespit edilirler. Ancak bazen öksürük, göğüs ağrısı, balgam, kan tükürme, nefes darlığı, hırıltılı solunum, ateş, iştahsızlık ve halsizlik olabilir. Sigara içen yaşlı kişilerde kanser ön planda düşünülebilir. Vücudunun başka yerinde kanser olanlarda kanser sıçraması düşünülebilir. Teşhiste akciğer filmi, bilgisayarlı tomografi, PET, iğne ile biyopsi, bronkoskopi (kamera ile bronşların görüntülenmesi) sık kullanılan tanısal yöntemlerdir. Bazen hekimin gerekli gördüğü hastalarda kapalı ve açık akciğer ameliyatı ile biyopsi almak gerekli olabilir.

Soru: Akciğer lekelerinde takip ve tedavi nasıl yapılır?

8-30 mm çapında leke olduğunda iyi huylu radyolojik görüntü varsa ve 2 yıldır leke büyümüyorsa buzlu cam görünümü yoksa ileri incelemeye gerek yoktur. Eğer hastada kabul edilebilir kanser riski varsa (sigara içme ileri yaş, başka yerinde kanser gibi);

Düşük düzeyde kanser riskinde 3,6,12,24. aylarda tomografi takibi,

Orta düzeyde kanser riski varlığında PET-CT, ilaçlı tomografi, iğne biyopsisi, bronkoskopi yapılır. İleri inceleme sonucu kanser tespit edilmezse gene tomografi takibi yapılır.

Yüksek düzeyde kanser riski varsa iğne biyopsisi yapılmadan doğrudan kapalı cerrahi ile tanı ve kanser varsa kanser cerrahisi yapılır.

Doç. Dr. Yücel AKKAŞ