Kararlar

YETERLİK KURULU KARARLARI

TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

19.09.2015

1. 2016 ilkbahar aylarında Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akciğer Kanseri Çalışma Grubu tarafından düzenlenecek olan Sempozyum esnasında Yeterlik Sınavı yapılmasına,

2. 2016 yılı Sınav Komisyonu olarak;

  1. Prof. Dr. Alper Toker

  2. Prof. Dr. Cemal Özçelik

  3. Prof. Dr. Mehmet Oğuz Köksel

  4. Prof. Dr. Bülent Tunçözgür

  5. Prof. Dr. Turgut Işıtmangil’in

görevlendirilmesine,

Yedek üyelerin; Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, Prof. Dr. Aptullah Erdoğan ve Prof. Dr. Ahmet Ferudun Işık olarak belirlenmesine,

3. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Akreditasyon Komisyonu)’nun

  1. Prof. Dr. Akif Turna

  2. Prof. Dr. Okan Solak

  3. Prof. Dr. Volkan Baysungur

  4. Prof. Dr. Cabir Yüksel

  5. Prof. Dr. M. Muharrem Erol

Olarak belirlenmesine,

Yedek üyelerin; Dr. Erhan Ayan, Dr. Ali Kılıçgün, Dr. Hüseyin Melek olarak belirlenmesine,

4. Yeterlik Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Hakan Kutlay’ın 19.09.2015 tarihi itibariyle görevinden istifa etmesi nedeni ile bundan sonraki yeterlik kurulu çalışmalarına Yeterlik Genel Kurulunda birinci yedek üye olarak belirlenen Prof. Dr. Celal Tekinbaş’ın davet edilmesine,

5. Yeterlik İç Yönergesi gereği yeniden belgelendirme başvurusu yapan, evraklarının incelenmesinde gerekli tüm koşulları yerine getirdiği belirlenen 39 üyemizin yeterlik belgelerinin 10 yıl geçerli olacak şekilde yenilenmesine;

6. Yeterlik İç Yönergesi gereği yeterlik belgelendirme başvurusu yapan, evraklarının incelenmesinde gerekli tüm koşulları yerine getirdiği belirlenerek 18.09.2015 tarihinde yapılan sınavla Yeterlik Belgesi almaya hak kazanan 12 üyemizin yeterlik belgelerinin 10 yıl geçerli olacak şekilde düzenlenmesine,

TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

11.08.2015

1. TTB-UDEK (Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu) önerileri doğrultusunda Yeterlik belgelerinde yer almakta olan “Yeterlilik” kelimesi 16 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlilik Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince “Yeterlik” olarak değiştirilmişti. Bu nedenle yeni Yeterlik Belgesi tasarımı yapılması ve yeniden belge bastırılması hakkında öneriler görüşülerek yeni belge tasarımı oluşturuldu ve belge basımı planlandı.

2. Yeterlik Belgesi kayıtlarının 2008 yılından daha eski yıllara ait olanlarının bulunamaması, daha önce yeterlik belgesi almış olmakla birlikte çok sayıda belge sahibinin bu belgelerini kaybetmiş olduklarını Yeterlik Yürütme Kuruluna iletmiş olmaları, bazı arkadaşların belge almaya hak kazanmış oldukları halde belgelerinin kendilerine ulaşmamış olduğunu Yeterlik Yürütme Kuruluna iletmiş olmaları konusu görüşüldü.
19 Mayıs 2009 tarihine kadar uygulanmış olan Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yeterlik İç Yönergesi Geçici Madde 2’den dayanak alarak 19 Mayıs 2009 tarihinden önce doçent veya profesör olanlara yeterlik belgesi düzenlenmesine karar verildi. (19 Mayıs 2009 tarihine kadar uygulanmış olan Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik İç Yönergesi Geçici Madde 3: Halen Eğitim kurumlarında çalışmakta olan profesör, doçent, klinik şefi ve şef yardımcıları, bu yönergenin Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulunca kabulüyle, Göğüs Cerrahisi Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından Yeterlik Belgesini alırlar.)

TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

19.06.2015

Gaziantep’te 18-19 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Sonbahar Sempozyumu esnasında Yeterlik Sınavı yapılmasına,

Sınav Komisyonunda 2015 yılı için görevlendirilmiş olan

1. Prof. Dr. Hakan Kutlay
2. Prof. Dr. Alpay Sarper
3. Prof. Dr. Olgun Kadir Arıbaş
4. Prof. Dr. Atilla Eroğlu
5. Prof. Dr. Ahmet Başoğlu’nun

Görevlerine devam etmesine ve yedek üye olarak Prof. Dr. Bülent Tunçözgür’ün görevlendirilmesine,

TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

6 Aralık 2012

Yeterlik Genel Kurul Toplantısı İç Yönerge Değişiklik Kararları 

Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Genel Kurul Toplantısı 6 Aralık 2012 tarihinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapıldı. Toplam 15 üyenin katıldığı toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır: 1. Yapılan iç yönerge değişikliği teklifi kabul edilerek Yürütme Kurulu, Akreditasyon Komisyonu ve Sınav Komisyonu üyelerinin seçiminde öngörülen kriterlerden olan “şef” ve “şef yardımcısı” kriterleri “eğitim görevlisi” olarak değiştirildi.

2. İç Yönergenin IX-5 maddesine yapılan değişiklik önerisi kabul edilerek, yeniden belgelendirme başlığı altında yer alan kriterlerin sonuna “veya son 10 yıl içerisinde kendi konusu ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası statüde 5 kongreye katıldığını belgelemek” kriteri eklendi.

3. Seçilen yeterlik kurulunun tüm üyeliklerinin, 2015 yılında gerçekleştirilecek ulusal kongre bünyesinde toplanacak Yeterlik Genel Kuruluna kadar geçerli olması teklifi oylanarak kabul edildi.