Onam Formları

Adli Tıpla İlgili Klavuzlar

Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan yaralama suçlarının adli tıp açısından değerlendirilmesi kılavuzu (1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren bu kılavuz kullanılacaktır)

Onam Formları