T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı’nda toplantı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı’nda toplantı

Değerli Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Üyeleri,

Sağlık Bakanlığının daveti üzerine, 17.02.2016 çarşamba günü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığında, Göğüs Cerrahisi uzmanı ihtiyacının sayısal planlanması amacıyla düzenlenen toplantıya katıldım. Toplantıya derneği temsilen şahsım, genel sekreterimiz Dr. Berkant Özpolat ve Dr. Erdal Yekeler, bakanlığı temsilen ise daire başkanı Dr. Mustafa Kosdak ve iki sağlık uzmanı katıldılar.

İlgili Daire Başkanlığı bundan önce de benzer toplantıları birkaç uzmanlık derneği ile başlatmış görünüyor. Amaç 2023 ve daha ötesinde Türkiye’nin tüm uzmanlık alanlarındaki hekim ihtiyacını, sayısını ve dağılımını belirlemek olarak görünüyor. Bizler de bu bağlamda davet edilmemizden ötürü memnuniyetimizi ifade ettik.

Görüşmede aşağıda bahsedilen ana başlıklarda gelecek açısından yol belirleyici olması açısından görüşler dile getirildi, kayda alındı ve bir sonraki toplantı için verilerin hazırlanması kararlaştırıldı.
Görüşülen konular;
a- Aktif çalışan Göğüs Cerrahisi uzmanlarının illere ve tüm kurumlara göre mevcut güncel dağılımların belirlenmesi,
b- 2013 ve 2014 yıllarında tüm hastanelere başvuran acil ve elektif vakalar için uygulanan cerrahi işlemlerin sayısal ve niteliksel dokümantasyonu,
c- Özellikle son yıllarda başlayan ve gelecekte daha da artacağı anlaşılan asistan ihtiyacına çare olabilmek adına Üniversitelerde ve Eğitim hastanelerinde mecburi hizmet yükümlülüğü olan hekim ve / veya belli şartlarda olmak üzere Pratisyen ve Uzman hekim görevlendirilmesi hususu,
d- Hastanelerde norm kadro oluşturması ile Göğüs Cerrahisinde ihtiyaç fazlası hekim istihdamının önüne geçilmesi,
e- Göğüs Cerrahlarının hastane ortalamasından performans alabilmesi ile ilgili çalışma yapılması,
f- TUK ile görüşme yapılarak çekirdek eğitim programımızın revize edilmesi.

Planlama konusunda izlenecek yolun tarafımızca yapılacak değerlendirmeler ışığında ve karşılıklı hazırlıkların yapılarak gerçekleştirilmesi ve vakit kaybetmeksizin Mart ayının sonunda yapılması kararlaştırıldı. Torakoskopi konusu da bu arada tekrar gündeme getirilmiştir. Daire Başkan’ının hekim oluşu ve annesini de bir akciğer probleminden kaybetmesi nedeniyle konuya vakıfıyeti ile, torakoskopi işleminin bir cerrahi işlem olduğu hususu kesin bir şekilde teyid edilmiştir.

Başlayan bu çalışmalar ile belirlenecek kıstaslar ve kriterler sonucu, ülkemiz Göğüs Cerrahisinin gelecek uzun yıllara matuf bir planlamasının oluşturulacağına inanmaktayız.

Bilgilerinize sunarım

TGCD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Levent ELBEYLİ