Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Olağan Genel Kurulu

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Olağan Genel Kurulu Yönetim Kurulunun 06.10.2018 tarihli ve 37/1 sayılı kararı ile, 11 Kasım 2018 Pazar günü saat 10:00’da

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı, 8 Aralık 2018 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Mavi salonda (Morfoloji binası), aynı saat ve gündemle yapılacaktır.

Saygılarımızla

TGCD Yönetim Kurulu adına
Prof.Dr. Levent Elbeyli

Gündem:

1.Açılış ve yoklama
2.İstiklal Marşı ve saygı duruşu
3.Genel Kurul Divanının teşekkülü
4.Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
5.Faaliyet raporu ve denetim raporunun okunması
6.Bütçenin görüşülmesi ve kabulü
7.Tüzük değişikliğinin görüşülmesi
8.Dernek kurullarının seçimi
9.Dilek ve temenniler
10. Kapanış