Yeterlik Kurulları

YETERLİK YÜRÜTME KURULU:

Dr. Nezih Özdemir (Başkan)
Dr. Mehmet Oğuz Köksel (Sekreter)
Dr. Atilla Eroğlu
Dr. Celal Tekinbaş
Dr. Akif Turna

Yedek Üyeler:
Dr. Cemal Özçelik
Dr. Fahri Oğuzkaya

 

DENETLEME VE DANIŞMA KURULU:

Dr. Semih Halezeroğlu
Dr. Sedat Demircan
Dr. Refik Ülkü

Yedek Üyeler:

Dr. Burçin Çelik
Dr. Ali Kılıçgün

Yeterlik Genel Kurul Toplantısı İç Yönerge Değişiklik Kararları (6 Aralık 2012)

Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Genel Kurul Toplantısı 6 Aralık 2012 tarihinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapıldı. Toplam 15 üyenin katıldığı toplantıda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır: 1. Yapılan iç yönerge değişikliği teklifi kabul edilerek Yürütme Kurulu, Akreditasyon Komisyonu ve Sınav Komisyonu üyelerinin seçiminde öngörülen kriterlerden olan “şef” ve “şef yardımcısı” kriterleri “eğitim görevlisi” olarak değiştirildi. 2. İç Yönergenin IX-5 maddesine yapılan değişiklik önerisi kabul edilerek, yeniden belgelendirme başlığı altında yer alan kriterlerin sonuna “veya son 10 yıl içerisinde kendi konusu ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası statüde 5 kongreye katıldığını belgelemek” kriteri eklendi. 3. Seçilen yeterlik kurulunun tüm üyeliklerinin, 2015 yılında gerçekleştirilecek ulusal kongre bünyesinde toplanacak Yeterlik Genel Kuruluna kadar geçerli olması teklifi oylanarak kabul edildi.

AMAÇ

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu ve Yeterlik Belgesinin amaçları; a. Göğüs Cerrahisi uzmanlık eğitiminin standardının oluşturulması, korunması ve yükseltilmesi, b. Eğitimde ve uygulamada kalite denetiminin sağlanması, c. Uzmanlık eğitimi sonrasında Sürekli Tıp eğitimi etkinliklerine katılımın teşvik edilmesi, özendirilmesi ve denetlenmesidir.

TARİHÇE

Türk Göğüs Cerrahisi Board (Yeterlik) 1. Genel Kurul Toplantısı, 18 Ocak 2003 günü Prof.Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Konferans Salonunda yapıldı. Göğüs Cerrahisi dalında halen görev yapan profesörler, doçentler, klinik şefleri ve klinik şef yardımcıları katıldılar. Genel Kurul Divan Heyeti oluşturulduktan sonra, Board Tüzüğü okundu ve maddeler teker teker tartışılarak oylandı. Geçici madde ile halen eğitim kurumlarında görev yapmakta olan profesör, doçent, klinik şefi ve klinik şef yardımcılarının Board Belgesi verilmesi; son 5 yılını göğüs cerrahisi eğitimi veren kurumlarda uzman olarak geçiren göğüs cerrahisi uzmanlarına bilimsel kriterlere uygun olmaları koşulu ile sözlü sınav sonucunda Board Belgesi verilmesi kararı verildi. Board Tüzüğünün 18 Ocak 2003 tarihinden geçerli olmak üzere kabulünden sonra Board Yürütme Kurulu ile Denetleme ve Danışma Kurulu seçimleri yapıldı. Göğüs Cerrahisi 2. Olağan Board (Yeterlilik) Genel Kurulu, Konya’da düzenlenen II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi çerçevesinde, 19 Eylül 2003 tarihinde Konya Hilton Otelinde toplandı. Tüzük değişikliği yapıldı, Board Belgesi için müracaat eden ve tüzüğün geçici maddelerinden istifade etmek isteyen üyeler hakkında karar verildi ve Board Belgesi adının “Yeterlilik Belgesi” olması kabul edildi. 19 Eylül 2003 tarihinde yapılan yeterlilik sınavı sonrasında 20 üyeye Board Belgesi verildi. Göğüs Cerrahisi 3. Yeterlilik Genel Kurulu, Gaziantep’te III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi çerçevesinde, 1 Eylül 2005 tarihinde Gaziantep Tuğcan Otelinde toplandı. Yeterlilik Yürütme Kurulu ile Denetleme ve Danışma Kurulu seçimleri yapıldı. 2-3 Eylül 2005 tarihlerinde yapılan yeterlilik sınavı sonrasında 2 üyeye Board Belgesi verildi. Göğüs Cerrahisi 4. Olağan Yeterlilik Genel Kurulu, Antalya’da IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi sırasında 19 Mayıs 2007 günü Kremlin Palace Otelinde yapıldı. Yeterlilik Yürütme Kurulu faaliyetleri ve alt kurulların faaliyetleri onaylandı. Yeterlilik İç Yönergesinin geçici 2. maddesi gereğince 1 Mayıs 2007 tarihinden önce yeterlilik belgesi verilmesi için müracaat eden 22 Doçente son kez olarak yeterlilik belgesi verilmesine, geçici 2. maddenin 20 Mayıs 2007 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına ve 18-19 Mayıs 2007 tarihlerinde yeterlilik sınavına girerek başarılı olan 9 göğüs cerrahisi uzmanına yeterlilik belgelerinin verilmesine karar verildi. Yeterlilik Yürütme Kurulu seçimleri yapıldı. Denetleme ve Danışma Kurulu’nun görevine bir dönem daha devam etmesine karar verildi. Türk Göğüs Cerrahisi 4. Yeterlilik Sınavı 14 Haziran 2008 tarihinde İstanbul’da Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Oditoryumunda yapıldı. Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan 5 göğüs cerrahisi uzmanı yeterlilik belgesi almaya hak kazandılar. Göğüs Cerrahisi 5. Olağan Yeterlilik Genel Kurulu, Kuşadası’nda 5. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi sırasında 16 Mayıs 2009 günü Pine Bay Otelinde yapıldı. Yeterlilik Yürütme Kurulu faaliyetleri ve alt kurulların faaliyetleri onaylandı. Yeterlilik İç Yönergesinde “Yeterlilik” adının “Yeterlik” olarak değiştirilmesi, meslekten men cezası alanların yeterlik belgelerinin iptal edilmesi geçici maddesinin kalıcı madde olması, yeniden belgelendirme esnasında belgelendirilecek kişinin göğüs cerrahisi alanında aktif olarak çalışıyor olması, en az 5 yıldır üniversitelerin göğüs cerrahisi anabilim dallarında görev yapan ve en az 5 yıldır TGCD üyesi olan profesörlere bir defaya mahsus olmak üzere yeterlilik belgesi verilmesi için geçici madde eklenmesi oylanarak kabul edildi. Yeterlilik Yürütme Kurulu ile Denetleme ve Danışma Kurulu’nun seçimleri yapıldı. Türk Göğüs Cerrahisi 5. Yeterlilik Sınavı 15 Mayıs 2009 tarihinde Kuşadası’nda Pine Bay Otelinde yapıldı. Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan 9 göğüs cerrahisi uzmanı yeterlilik belgesi almaya hak kazandılar. Türk Göğüs Cerrahisi 6. Yeterlilik Sınavı 30 Nisan 2011 tarihinde Antalya’da Susesi Otelinde yapıldı. Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan 7 göğüs cerrahisi uzmanı yeterlilik belgesi almaya hak kazandılar. Göğüs Cerrahisi 6. Olağanüstü Yeterlik Genel Kurulu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapıldı. Yeterlilik Yürütme Kurulu faaliyetleri ve alt kurulların faaliyetleri onaylandı. Yeterlik İç Yönergesinde yeterlik kurullarına seçim kriterlerinden olan “şef” ve “şef yardımcısı” ibarelerinin “eğitim görevlisi” olarak değiştirilmesi kararı ve “Yeniden Belgelendirme” koşullarına alternatif olarak “son 10 yıl içerisinde kendi alanında 5 ulusal veya uluslar arası kongreye katılma” şartının konulması kararı oylanarak kabul edildi. Yeterlilik Yürütme Kurulu ile Denetleme ve Danışma Kurulu’nun seçimleri yapıldı.