Yeterlik Yürütme Kurulu Duyurusu

Sayın Meslektaşlarımız,

Yeterlik Genel Kurulu kongre merkezinde yapılacaktır. (5 Mayıs 2017 saat: 20: 30)

Yeterlik Tüzüğümüz gereği daha önce düzenlenen yeterlik belgelerinin geçerlik süresi 10 yıl ile sınırlıdır. Bu nedenle 2008 yılından daha önce yeterlik belgesi almış olan meslektaşlarımız eğer yeniden belgelendirme işlemlerini yapmamış iseler yeterlik belgelerinin geçerlilik sürelerini tamamlamış olmaktadırlar.

Yeterlik Genel Kuruluna oy kullanma ve seçimde aday olma hakkı ile katılabilmek için yeterlik belgesi sahibi olmak zorunluluktur.

(Yeterlik Tüzüğü: Madde: IX-4. Yeterlik Belgelendirilmesi: Sınav sonucunda başarılı olanlara Yeterlik Belgesi verilir. Bu belgenin geçerliliği 10 yıldır.)

Bu nedenlerle eğer yeterlik belgenizin süresi dolmuş ise Yeterlik Genel Kurulunda bir mağduriyet yaşanmaması için yeterlik yeniden belgelendirmesi için gereken evraklarınızı kongreye getirerek yeniden belgelendirme başvurunuzu yeterlik genel kurulundan önce mutlaka yapınız.

Yeniden Belgelendirme için Gerekli Belgeler:

  1. Önceki yeterlik belgesinin fotokopisi
  2. Son 10 yıl içerisinde katıldığınız 5 (Beş) kongre katılım belgenizin fotokopisi

(Not: Eğer yeterlik belgenizi bulamıyorsanız, 19 Mayıs 2009 tarihinden önce doçent ya da profesör oldu iseniz Doçentlik/Profesörlük belgenizin fotokopisi)

EK BİLGİ:

(19 Mayıs 2009 tarihine kadar uygulanmış olan Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik İç Yönergesi Geçici Madde 2: Halen Eğitim kurumlarında çalışmakta olan profesör, doçent, klinik şefi ve şef yardımcıları, bu yönergenin Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulunca kabulüyle, Göğüs Cerrahisi Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından Yeterlik Belgesini alırlar.)

Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür eder saygılar sunarım.

 

 Prof. Dr. Nezih ÖZDEMİR

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı