Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Eskimanset

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği’nin olağanüstü genel kurul toplantısı tüzük değişikliği ana gündemiyle 05 Mayıs 2022 tarihinde saat 09.00’da Ankara Limak Ambassadore Otel’de, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 13 Mayıs 2022 tarihinde saat 09.00’da aynı adreste yapılacaktır.

Tüm dernek üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla

TGCD Yönetim Kurulu

GÜNDEM

  • Yoklama ve Açılış
  • İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
  • Başkanlık Divan Seçimi
  • Yeni Tüzük Taslağının Okunması ve Oylamaya Sunulması
  • Dilek ve Temenniler
  • Kapanış