Pandemide Yararlanılacak Ameliyat Stratejileri Makaleleri

Eskimanset

Pandemide yararlanılacak ameliyat stratejileri ile ilgili makaleleri ekte sunuyoruz. Her ilin ya da hastanenin donanımı, hastalık yaygınlığı, ameliyathane ve yoğun bakım koşulları, insan gücü gibi faktörler göz önüne alınarak ilgili hastane yönetimleri ve klinik sorumluları tarafından bir tedavi stratejisi geliştirmesi uygun olacaktır görüşündeyiz.

Hem elektif hem acil ameliyatlar için onam formlarına ayrıca “bulaş riskini anlatan ek bir onam almak” medikolegal açıdan önemli olacaktır diye düşünüyoruz.

Pandemi Döneminde Ameliyathanelerde Alınacak Genel Önlemler

Kaynak Makale 1

Kaynak Makale 2

Kaynak Makale 3

Kaynak Makale 4

Kaynak Makale 5

Kaynak Makale 6

Kaynak Makale 7

Kaynak Makale 8

Kaynak Makale 9

Kaynak Makale 10

Kaynak Makale 11

Kaynak Makale 12