Türk Göğüs Cerrahisi Yeterlik Kurulu 2023 Yılı Sınav Bilgileri

Eskimanset

Sınav iki aşamalıdır;

  1. a) Yazılı (Çoktan seçmeli test veya klasik yöntem)
  2. b) Sözlü (Hasta dosyası – makale – sözlü soru)

Sınav Gün ve Saatleri: 12. Göğüs Cerrahisi (19-22 Ekim 2023) Kongresi ile birlikte gerçekleştirilecektir. ( sınav saati ve oturum salonu kongrede bildirilecektir)

Sınav Yeri: La Blanche Island Hotel Bodrum

Sınav Ücreti: 500 TL. “Türk Göğüs Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi” hesabına yatırılacaktır.

Halkbank, Üniversite Şubesi, Gaziantep.

Hesap No: IBAN: TR31 0001 2001 3380 0012 1000 03)

Sınava Katılma Koşulları ve Gönderilecek Belgeler:

1- Göğüs Cerrahisi Uzmanı olduğunun belgelendirilmesi (T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı)

2- Özgeçmiş

3- Eğitim ve uzmanlık süresince yaptığı cerrahi uygulamaların kurumu tarafından onaylı belgesi

Not: Üç yıldan daha uzun süre önce uzman olan adayların son üç yıl içerisinde yapmış oldukları cerrahi uygulamaları belgelemeleri yeterlidir.

4- Eğitim ve uzmanlık süresince yaptığı bilimsel çalışmaların listesi

5- Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont fotokopisi

Not: Uzmanlık eğitiminin son 1 yılına girmiş olan adaylar sadece yazılı sınav aşamasına başvurabilirler. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar uzmanlık eğitimi tamamlandıktan sonra sadece sözlü sınav aşamasında sınava girerek sınav sürecini tamamlayabilirler.

Sınav Evraklarının Gönderilmesi:

Evraklar dijital olarak gönderilebilir.

Adres ve İletişim: Doç. Dr. Tevfik İlker Akçam

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Bölümü / Kazım Dirik Mh. Üniversite Cd. 35100 Bornova / İzmir

Telefon: 0 538 606 25 81 / e-mail: tevfikilkerakcam@hotmail.com