Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu Bilgilendirme ve Çalışma Grubu Temsilci

Haberler

10.01.2024

Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu (TUSK), Avrupa Solunum Derneği’nin liderliğinde düzenlenen Uluslararası Solunum Koalisyonu (IRC) üyeliği gereği olarak Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin ortak girişimi ile kurulmuştur. Eylül 2022’de IRC Türkiye delegeleri olarak seçilen Aylin Özsancak Uğurlu (Türk Toraks Derneği delegesi) ve Sevinç Sarınç (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği delegesi) aracılığıyla konu ile paydaş olabilecek ulusal dernekler belirlenmiştir. Bu derneklere TUSK yapılanması konusunda ayrıntılı bilgi aktarılmış ve TUSK üyesi olma önerisi ile davet mektubu iletilmiş ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği bu koalisyona iştirak etmiştir.

22 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen ilk çevrimiçi toplantıya katılan on yedi ulusal hasta ve uzmanlık dernekleri temsilcileri ve bu tarihten sonra eklenen altı dernek ile toplam 23 solunum alanında çalışan dernek TUSK bünyesinde yer almıştır.

Koalisyonda yer alan organizasyonlar; (23 üye kuruluş) (alfabetik sıra ile):

 1. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)
 2. Akciğer Damar Hastalıkları Araştırma Derneği (ADHAD)
 3. Akciğer Hastaları Dayanışma Derneği (AHDADER)
 4. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)
 5. Alerji ve Yaşam Derneği
 6. Amiyotrofik Lateral Skleroz Motor Nöron Hastalığı Derneği (ALS MNH)
 7. Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği
 8. Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği
 9. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
 10. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneği (KPRFD)
 11. Kistik Fibrozis Derneği
 12. KOAH Hastaları Derneği
 13. Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği
 14. Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD)
 15. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 16. Türk Toraks Derneği (TTD)
 17. Türk Toraks Radyolojisi Derneği (TRD)
 18. Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD)
 19. Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği (TUYUD)
 20. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)
 21. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD)
 22. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği (AİD)
 23. Uyku Derneği (Uykuder)

 TUSK içerisinde beş adet çalışma grubu oluşturulmuş olup Türk Göğüs Cerrahisi Derneği çalışma gruplarından ikisinde temsilci bulunduracaktır. 

Çalışma Grupları; 

 1. Farkındalık, savunuculuk ve sosyal medya
 2. Tanı ve uygun tedavi
 3. Sağlık politikaları
 4. Akciğer Gerçekleri
 5. Araştırma

Türk Göğüs Cerrahisi Derneğinin temsilci bulunduracağı çalışma grupları;

 1. Tanı ve uygun tedavi
 2. Sağlık politikaları

Bu çalışma gruplarında yer almak isteyen dernek üyelerimizin derneğimiz temsilcisi Prof. Dr. Oğuz Köksel’e başvurmasını rica ederim.

Prof. Dr. Ilgaz DOĞUSOY

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı