Yeterlik Kurulu 2020 Yılı İlk Sınavı

Eskimanset

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği’nin değerli üyeleri,

Yeterlik Kurulu olarak 2020 yılı ilk sınavını 04.04.2020 cumartesi günü saat 10:00’da Ankara’da yapılmasına karar verilmiştir. Sınav yeri ve konumu katılanlarla daha sonra paylaşılacaktır. Sınava katılmak isteyenler 30 Mart 2020 tarihine kadar sınav ile ilgili belgeleri göndermeleri koşuluyla sınava girmeye hak kazanacaklardır. Sınav belgelerinin digital olarak e-posta ile gönderilmeleri yeterlidir.  (Giriş şartları ve belgeleri dernek web sayfasında mevcuttur.)

Ayrıca son genel kurulda

” X-7. Göğüs cerrahisi uzmanı olarak meslekte 10 yılını dolduran, eğitim veren göğüs cerrahisi kliniklerinde doçent veya profesör olarak çalışma hayatına devam eden ancak yeterlik sınavına giremediği için belge alamamış dernek üyeleri 31.12.2020 tarihine kadar yapılacak olan yeterlik sınavlarına başvurmaları halinde yalnızca sözlü sınava alınarak, başarılı olanlara belge düzenlenir. (bu madde 26.04.2019 tarihli genel kurul kararı ile eklenmiştir.) “

alınan karar gereği 2020 yılı sonuna kadar isteklilerin sınava girmeleri gerekmektedir. Bu madde kapsamında sınava girmek isteyen arkadaşların, sınav giriş ücreti dekontu, öçgeçmiş, ve eğitim veren göğüs cerrahisi kliniğinde doçent veya profesör olarak çalıştıklarını resmi olarak belgelemeleri ve digital olarak e-posta ile bana göndermeleri yeterli olacaktır.

Saygılarımla

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Yeterlik Kurulu Sekreteri
Prof. Dr. Bülent Tunçözgür
0 533 3507164
btuncozgur@hotmail.com