Yeterlik Kurulu Duyurusu

Eskimanset

Bilindiği gibi Nisan ayında yaptığımız 10. Ulusal Kongremiz sırasında 26.04.2019 tarihinde Yeterlik Genel Kurulu da gerçekleştirildi.

Yeterlik Genel Kurulu’nda mevcut yürütme kurulunun görevine 2 yıl daha devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Aynı zamanda dernek üyelerinden gelen yoğun istekler üzerine yeterlik sınavına ve sınava girme koşullarına yönelik değişikler tartışılmış, iç yönergeye geçici bir madde eklenmesine karar verilmiştir. Kabul edilen geçici madde aşağıda görülmektedir. İç yönergedeki önemli maddelerden biri, genel kurula katılabilmek ve yeterlik kurullarında görev alabilmenin ilk koşulu Yeterlik Belgesine sahip olabilmektir.

Derneğimizin gelişmesi, uzmanlık alanımıza sahip çıkılabilmesi için önemli organlardan biri olan Göğüs Cerrahisi Yeterlik Kurulu’nun daha işlevsel olabilmesi gerekmektedir. Bu alanda katkı yapmak isteyen özellikle genç akademisyen arkadaşlarımızın, yoğun istekleri dikkate alınarak genel kurulda alınan geçici maddeye itibar edeceklerine inanıyorum.

Geçici madde:X-7 Göğüs cerrahisi uzmanı olarak meslekte 10 yılını dolduran, eğitim veren göğüs cerrahisi kliniklerinde doçent veya profesör olarak çalışma hayatına devam eden ancak yeterlik sınavına giremediği için belge alamamış dernek üyeleri 31.12.2020 tarihine kadar yapılacak olan yeterlik sınavlarına başvurmaları halinde yalnızca sözlü sınava alınarak, başarılı olanlara belge düzenlenir. (bu madde 26.04.2019 tarihli genel kurul kararı ile eklenmiştir.)

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlarım

Prof. Dr. Bülent Tunçözgür
Yeterlik Kurul Sekreteri

2019 – Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Dalı Yeterlik İç Yönergesi’ne erişmek için lütfen tıklayınız