Ankara Göğüs Cerrahisi Klinikleri Toplantısı

Eskimanset

Ankara Göğüs Cerrahisi Klinikleri Toplantısı

  • Superior Sulkus Tümörlerinde Güncel Cerrahi Yaklaşım / Doç. Dr. Funda İNCEKARA
  • Superior Sulkus Tümörlerinin Olgular Eşliğinde Sunumu / Op. Dr. Hakan NOMENOĞLU, Prof. Dr. Göktürk FINDIK 
  • Multidisipliner Tedavi Uygulanan Superior Sulkus Tümörü Olgu Sunumu / Op. Dr. Leyla Nesrin ACAR, Doç. Dr. Erkmen GÜLHAN

10 MART 2022 SAAT 15:00

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ