Kamuoyuna Duyuru

Eskimanset

Sayın Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Üyeleri,

Biz doktorlar, pandeminin başından beri hayatlarımızı feda ederek Coronavirüs’e karşı birlikte savaşırken, dün yapılan talihsiz açıklamalar bizi derinden sarsmıştır.

Bu açıklamalarda, doktorların az maaş aldıkları için şikayet ettiğine ve son zamanlarda yurt dışına gitme taleplerinin arttığına değinilerek “Giderlerse gitsinler” cümlesi sarf edilmiştir.

Giden doktorların yerini doldurmak için üniversitelerini yeni bitiren (asistan) doktorların kullanılabileceği de dile getirilmiştir. Asistan doktorlar, “tıpta uzmanlık öğrencisi” statüsünde profesör, doçent, uzman hekimlerin yanında, onlarla usta-çırak ilişkisi kurarak mesleği icra etmeyi öğrenirler. Tıp mesleğinde profesör ünvanını kazanmak için en az 20-25 yıl tıp eğitimi görmek gerektiği akıllardan çıkmamalıdır.

Buradaki en büyük yanılgılardan birisi doktorların az para aldığı için çalıştıkları yerden ayrıldıkları cümlesidir. Oysa, görev yeri neresi, branşı ne olursa olsun doktorlar hayatlarını ortaya koyarak mesleklerini icra etmektedirler. Acaba özlük hakları korunmadığı için, sürekli şiddet görüyor oldukları için ülkelerini terk ediyor, işyerlerinden ayrılıyor olabilirler mi? Aynı zamanda hekimlerin aldıkları risk ve yaptıkları özveri karşılığında daha iyi maddi koşulları istemeleri, sadece “hak ettiklerini” talep etmelerinin neresi yanlış?

İnşa edildiği söylenilen hastaneler içinde kalifiye, işini severek yapan, hayatını bu mesleğe adamış doktorlar olmadan anlam taşıyor mu?

Sonuç olarak, hekimlerle ilgili yapılan açıklamalar bizleri üzmüştür, incitmiştir, canımızı acıtmıştır. Ancak çoğunluğumuzun ne ülkesinden ne mesleğinden vazgeçmeyeceği gibi, özlük haklarında, yaşam şartlarında iyileştirme ve hakkı olanı isteme talebinden de geri adım atmayacağı bilinmelidir.

TGCD Yönetim Kurulu