Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Mininal İnvaziv Özofagus Cerrahisi Kursu / 9-10 Şubat 2022, Erzurum

Eskimanset
Açılış 09.02.2022, Saat 12:45

Kurs Başkanı: Prof. Dr. Atilla Eroğlu,

TGCD Başkanı: Prof. Dr. Ilgaz Doğusoy

09.02.2022, Saat 13:00-17:00

1.   Oturum Başkanları: NURETTİN KARAOĞLANOĞLU, HAKAN KUTLAY

13:00-13:20 Özofagusun Cerrahi Anatomisi – Ali Bilal ULAŞ
13:20-13:50 Akalazya, Dev Hiatal Herniler ve GÖR- H. Fevzi BATIREL
13:50-14:10 Divertiküller, Leiyomyoma- YENER AYDIN
14:10-14:30 Özofagus Perforasyonu ve Tedavisi- YENER AYDIN
14:30-14:45 KAHVE ARASI
2.   Oturum Başkanları: İLKER ÖKTEN, AHMET BAŞOĞLU
14:45-15:10 Trakeo-Özofajiyal Fistül- A. FERİDUN IŞIK
15.10-15.30 Neoadjuvan KRT, Adjuvan KRT, İmmunoterapi- SERKAN ENÖN
15:30-15:50 Minimal İnvazif Özofajektomi – Atilla EROĞLU
15:50-16:20 Özofagus Cerrahisinde Komplikasyon Yönetimi – Atilla EROĞLU
16:20-17:00 Tartışma ve değerlendirme

Dr. Mehmet Oğuz Köksel
Dr. Levent Cansever
Dr. Ozan Usluer
Dr. Berker Özkan
Dr. Volkan Karaçam

 

2. Gün (10.02.2022 Saat 10:00-14:00) Canlı Ameliyatlar

4 Odada ameliyatlar

  1. Oda : Minimal İnvazif Özofajektomi, Atilla Eroğlu,
  2. Oda : Minimal İnvazif Özofajektomi, Hasan Batırel
  3. Oda : Divertikül, Nurettin Karaoğlanoğlu
  4. Oda: Stent, Dilatasyon, Yener Aydın

 

15 Tane Kursiyerle kurs düzenlenecektir.

Kurs Başkanı: Prof. Dr. Atilla Eroğlu 05323203638

Kurs Sekreteri: Dr. Öğr. Üy. Ali Bİlal Ulaş, 05422258739

 

TGCD Erzurum Kurs 09-10-2023 Burs kazanan kursiyerler